Overslaan en naar de inhoud gaan

Achtergrondinformatie

Waarom worden er vrijwilligersprijzen uitgereikt?

Vrijwilligerswerk verdient erkenning en waardering. De Meer dan handen vrijwilligersprijzen zijn in het leven geroepen om die waardering kenbaar te maken en vrijwilligersorganisaties en hun vrijwilligers in de spotlights te zetten.

 

Als gemeente moet ik aandacht besteden aan erkenning en waardering van vrijwilligerswerk. Hoe kan ik dit doen?

Er zijn talloze manieren waarop een gemeente kan laten zien dat er erkenning en waardering is voor vrijwilligerswerk en de vrijwilligers. Hieronder een aantal voorbeelden:

 • Onderscheiding (prijs) voor een speciaal project, organisatie of persoon uitreiken
 • Een feestelijke bijeenkomst voor vrijwilligers (feestavond of nieuwjaarsborrel speciaal voor vrijwilligers) organiseren
 • Vrijwilligersuitje organiseren naar concert, theatervoorstelling en/of diner
 • Beschikbaar stellen van Vrijwilligers(voordeel)pas
 • Jaarlijkse attentie of kerstpakket
 • De vrijwilligerspenning of oorkonde, certificaten en diploma’s uitreiken
 • Koninklijke onderscheiding
 • Ondersteuning en deskundigheidsbevordering bieden
 • Beschikbaar stellen van faciliteiten (vergaderruimte, oefenruimte, kopieermachines).
 • Publiciteit en promotie van het vrijwilligerswerk (media-aandacht, website en persberichten over vrijwilligerswerk)
 • Ondersteuning d.m.v. subsidie en of sponsoring
 • Lokaal vrijwilligerswerkbeleid
 • Lokaal steunpunt vrijwilligerswerk (vrijwilligerscentrale)
 • Aanstellen van ambassadeurs voor het vrijwilligerswerk
 • Werkbezoeken van de wethouder of burgemeester

Aanmelden

Tot wanneer kan ik me aanmelden?

De aanmeldingen voor de Meer dan handen vrijwilligersprijzen zijn gesloten.

Jury en nominaties

Hoe worden projecten genomineerd voor de juryprijzen?

Lokaal: voor de categorie lokaal beoordelen adviseurs van lokale vrijwilligersteunpunten de inzendingen. De 6 projecten met de hoogste score worden genomineerd en voorgelegd aan de jury.

Landelijk: de landelijke projecten worden voorgelegd aan een selectiecommissie die bestaat uit medewerkers van Movisie, Vereniging NOV en VNG. De 6 projecten met de hoogste score worden genomineerd en voorgelegd aan de jury.

Individuele vrijwilligers: de VriendenLoterij selecteert de genomineerden voor de Passieprijs. Hiervoor worden 6 vrijwilligers geselecteerd.

Gemeenten: Alle gemeenten die een project of vrijwilliger hebben aangemeld, maken kans op de eervolle vermelding ‘Vrijwilligersgemeente van het jaar’. Deze gemeente wordt gekozen door een jury bestaande uit vertegenwoordigers van vrijwilligercentrales. Die beoordelen gemeenten op hoe zij vorm geven aan het erkennen en waarderen van vrijwilligers(werk).

Waar let de jury op?

Lokale organisaties

De jury kijkt  onder andere of het project/de organisatie:

 • Verbindt: met inwoners van de stad, met andere organisaties, met de eigen vrijwilligers
 • Verrast: grensverleggend / vernieuwend is
 • Waardering uit voor eigen vrijwilligers
 • Bijdraagt aan een zorgzame samenleving
 • Duurzaam is
 • Tot slot kijkt de jury ook of de organisatie hart heeft voor vrijwilligers

Landelijke organisaties

De jury kijkt of de organisatie hart heeft voor vrijwilligers. De jury let bijvoorbeeld op hoe de organisatie:

 • Vrijwilligers ondersteunt (met bijvoorbeeld opleidingen, begeleiding)
 • Waardering voor vrijwilligers kenbaar maakt 
 • Een diverse of bijzondere groep vrijwilligers weet te vinden en binden.
 • Vrijwilligers weet te behouden voor het vrijwilligerswerk door bijvoorbeeld op een ludieke manier te stimuleren dat vrijwilligers vrijwilligerswerk doen bij een andere organisatie.

Organisaties mogen ook een afdeling voordragen. De prijs kunnen zij dan gebruiken om deze werkwijze in hun gehele organisatie uit te rollen.
 

Gemeenten

Gemeenten maken kans op een wisseltrofee. Een jury die onder andere bestaat uit vertegenwoordigers van vrijwilligerscentrales beoordeelt gemeenten op hoe zij vorm geven aan erkenning en waardering van vrijwilligers.
 

VriendenLoterij Passieprijs

De Passieprijs wordt uitgereikt aan een vrijwilliger die van onschatbare waarde is voor het project. Deze vrijwilligers:

 1. Zetten zich met veel tijd en energie in voor het project
 2. Bereiken goede, zichtbare resultaten
 3. Werken actief samen met andere vrijwilligers maar ook met partijen buiten het project

 

Wie zitten er in de jury?

In de jury nemen plaats:

 • NOV - Fedde Boersma
 • VWS - Henk Reinen
 • Vriendenloterij - Yvonne Verschragen
 • VNG - Jan van Zanen
 • LSA bewoners - Thijs van Mierlo
 • Winnaar 2018 GOUDasfalt - Peterpaul Kloosterman

Stemmen

Hoe kunt u stemmen?

U kon tot 12 februari stemmen voor de publieksprijs. 

Prijzen

Wat kunnen organisaties winnen?

Op deze pagina leest u alles over de te winnen prijzen.

Prijsuitreiking

Wanneer is de prijsuitreiking?

De vrijwilligersprijzen worden uitgereikt op 15 februari 2019 door minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. De uitreiking zal plaatsvinden tijdens een speciaal hiervoor georganiseerde inspiratiebijeenkomst. Lees hier alles over de uitreiking.

Wat is het programma van de prijsuitreiking?

De vrijwilligersprijzen werden uitgereikt op 15 februari 2019 door minister Hugo de Jonge van VWS. Bekijk hier het programma.

Aan welke inspiratiesessies kan ik meedoen?

Tijdens de gratis inspiratiebijeenkomst op 15 februari kunt u meedoen aan inspiratiesessies. Deze inspiratiesessies worden aangeboden:

 • Pitches van de genomineerde lokale en landelijke projecten
 • Fondsencarrousel
 • Vinden & binden van vrijwilligers
 • Jongeren actief
 • Gemeenten in gesprek over vrijwilligersbeleid met het ministerie van VWS
 • Vrijwilligerswerk door mensen met een beperking
 • Vluchtelingen actief als vrijwilliger
 • Vernieuwend besturen
 • Samenwerken met bedrijven
 • Bewoners actief

U kunt zich ter plekke inschrijven voor de sessies.