Overslaan en naar de inhoud gaan

Achtergrondinformatie

Waarom worden er vrijwilligersprijzen uitgereikt?

Vrijwilligerswerk verdient erkenning en waardering. De Meer dan handen vrijwilligersprijzen zijn in het leven geroepen om die waardering kenbaar te maken en vrijwilligersorganisaties en hun vrijwilligers in de spotlights te zetten.

 

Als gemeente moet ik aandacht besteden aan erkenning en waardering van vrijwilligerswerk. Hoe kan ik dit doen?

Er zijn talloze manieren waarop een gemeente kan laten zien dat er erkenning en waardering is voor vrijwilligerswerk en de vrijwilligers. Hieronder een aantal voorbeelden:

 • Onderscheiding (prijs) voor een speciaal project, organisatie of persoon uitreiken
 • Een feestelijke bijeenkomst voor vrijwilligers (feestavond of nieuwjaarsborrel speciaal voor vrijwilligers) organiseren
 • Vrijwilligersuitje organiseren naar concert, theatervoorstelling en/of diner
 • Beschikbaar stellen van Vrijwilligers(voordeel)pas
 • Jaarlijkse attentie of kerstpakket
 • De vrijwilligerspenning of oorkonde, certificaten en diploma’s uitreiken
 • Koninklijke onderscheiding
 • Ondersteuning en deskundigheidsbevordering bieden
 • Beschikbaar stellen van faciliteiten (vergaderruimten oefenruimte, kopieermachines).
 • Publiciteit en promotie van het vrijwilligerswerk (media-aandacht, website en persberichten over vrijwilligerswerk)
 • Ondersteuning d.m.v. subsidie en of sponsoring
 • Lokaal vrijwilligerswerkbeleid
 • Lokaal steunpunt vrijwilligerswerk (vrijwilligerscentrale)
 • Aanstellen van ambassadeurs voor het vrijwilligerswerk
 • Werkbezoeken van de wethouder of burgemeester

Sinds wanneer worden de vrijwilligersprijzen uitgereikt?

In 2011 zijn de Meer dan handen vrijwilligersprijzen voor het eerst uitgereikt. Sindsdien zijn ze jaarlijks uitgereikt. In 2017 verandert de aanmeldingsprocedure. De prijzen worden daarom in het voorjaar van 2018 uitgereikt.

 

Aanmelden

Hoe meld ik een vrijwilliger aan voor de VriendenLoterij Passieprijs?

Voor gemeenten: als gemeente kunt u één vrijwilliger aanmelden voor de VriendenLoterij Passieprijs. Dat kan via het aanmeldformulier op de pagina meedoen.

Voor landelijke organisaties: als landelijke organisatie kunt u alleen een vrijwilliger aanmelden die is verbonden aan uw organisatie of project. U ziet deze optie op het aanmeldformulier wanneer u uw project aanmeldt.

Ik werk bij een lokale organisatie. Hoe kan ik mijn organisatie aanmelden?

Werkt uw organisatie lokaal of regionaal en is het geen afdeling of onderdeel van een landelijke vrijwilligersorganisatie? Dan kan alleen uw gemeente uw organisatie aanmelden. Lokale organisaties kunnen dit bij hun gemeente onder de aandacht brengen.

 

Hoe kan ik als gemeente drie vrijwilligersorganisaties kiezen?

Vindt u het lastig om een keuze te maken uit de vrijwilligersorganisaties in uw gemeente? Met deze tips helpen we u op weg:

 • Meld de organisaties aan die de laatste keer de lokale vrijwilligersprijs hebben gewonnen.
 • Stuur alle vrijwilligersorganisaties een mail met de vraag een andere dan de eigen organisatie, te noemen voor de Meer dan handen vrijwilligersprijs. Degene die het meest genoemd worden, worden door u aangemeld.
 • Selecteer met de vrijwilligerscentrale een drietal voorbeeld projecten en dien die in.
 • Stel een selectie commissie samen en vraag organisaties die mee willen doen een tekstje van 200 woorden te schrijven.

Tot wanneer kan ik me aanmelden?

De inschrijving voor de Meer dan Handen Vrijwilligersprijzen sluit op 7 december 2017.

Ik werk bij een landelijke organisatie. Hoe kan ik ons aanmelden?

Landelijke organisaties of onderdelen/afdelingen van landelijke organisaties kunnen zich vanaf begin september 2017 aanmelden via de website. We zoeken organisaties die het verschil maken voor hun vrijwilligers en op een verrassende manier hun organisaties ondersteunen en waarderen.

Wat wordt er van mij als gemeente verwacht?

Als gemeente mag u maximaal drie organisaties en één vrijwilliger aanmelden, wanneer u als gemeente zelf ook iets doet aan erkenning en waardering voor vrijwilligers. Met uw aanmelding maakt uw gemeente kans op een eervolle vermelding, wisseltrofee en een workshop voor uw vrijwilligers over vrijwilligersmanagement.

Waarom spelen gemeenten zo’n grote rol bij het aanmelden van projecten?

Uit onderzoek blijkt dat vrijwilligersorganisaties het belangrijk vinden dat gemeenten hun vrijwilligerswerk erkent en waardeert. We vinden het daarom belangrijk dat gemeenten structureel aandacht besteden aan erkenning en waardering van vrijwilligers en vrijwilligerswerk. Dat willen we op deze manier onder de aandacht brengen en gemeenten zo stimuleren om hier zelf ook actief/actiever in te worden.

Jury en nominaties

Hoe werkt het stemmen op de publieksprijs?

De stemming voor de publieksprijzen start op 7 december 2017. Elke persoon kan maximaal 2 stemmen uitbrengen. 1 keer op 1 van de voorgedragen projecten en 1 keer op een vrijwilliger die is voorgedragen voor de Vriendenloterij Passieprijs. Per categorie (lokaal, landelijk, individuele vrijwilliger) wordt een publieksprijs uitgereikt aan het project en de persoon met de meeste stemmen. U kunt stemmen door te klikken op uw favoriete project en daar te klikken op de stembutton. We vragen u om uw e-mailadres in te vullen, zodat we u een bevestigingsmail kunnen sturen. Pas nadat u op de link in de bevestigingsmail heeft geklikt, is uw stem geldig. 

Wie zitten er in de jury?

In de jury nemen plaats:

 • NOV - Menne Scherpenzeel (voorzitter)
 • VWS - Henk Reinen
 • Vriendenloterij - Yvonne Verschragen
 • VNG - Jan van Zanen (ondersteund door Daniel Kruithof)
 • Winnaar 2016 – stichting De Broekriem (Annemieke Methorst)

Hoe worden projecten genomineerd voor de juryprijzen?

Lokaal: voor de categorie lokaal beoordelen adviseurs van lokale vrijwilligersteunpunten de inzendingen. De 6 projecten met de hoogste score worden genomineerd en voorgelegd aan de jury.

Landelijk: de landelijke projecten worden voorgelegd aan een selectiecommissie die bestaat uit medewerkers van Movisie, Vereniging NOV en VNG. De 6 projecten met de hoogste score worden genomineerd en voorgelegd aan de jury.

Individuele vrijwilligers: de VriendenLoterij selecteert de genomineerden voor de Passieprijs. Hiervoor worden 6 vrijwilligers geselecteerd.

Waar let de jury op?

De jury kijkt bij de lokale projecten hoe vrijwilligers het verschil maken.

Hierbij kijken ze of het project/de organisatie:

 • Verbindt: met inwoners van de stad, met andere organisaties, met de eigen vrijwilligers
 • Verrast: grensverleggend / vernieuwend is
 • Waardering uit voor eigen vrijwilligers
 • Bijdraagt aan een zorgzame samenleving
 • Duurzaam is

Bij de landelijke projecten kijkt de jury ook hoe de organisatie het verschil maakt voor de eigen vrijwilligers. In ondersteuning, waardering of aanpak.

Stemmen

Hoe kunt u stemmen?

U kunt op dit moment niet meer stemmen. De stemperiode was van 7 december t/m 30 januari 2018. Iedereen kon stemmen op een vrijwilliger en een project. U kunt maar 1x stemmen per mailadres. Het project met de meeste publieksstemmen wint de publieksprijs. De prijs wordt 2 februari uitgereikt. Op deze dag wordt ook de juryprijs uitgereikt.

Benieuwd of er projecten uit uw gemeenten zijn aangemeld? Bekijk deze landkaart.

Let op: u kunt stemmen op 1 vrijwilliger voor de Vriendenloterij Passieprijs en op 1 lokale of landelijke vrijwilligersorganisatie. Na het stemmen, ontvangt u een bevestigingslink per mail om uw stem te bevestigen. Pas na bevestiging via deze link is uw stem geldig, let dus goed op uw mail (deze belandt mogelijk in spam).

Prijzen

Wat kan ik winnen?

Op deze pagina leest u alles over de te winnen prijzen.

Prijsuitreiking

Wat is het programma van de prijsuitreiking?

De vrijwilligersprijzen werden uitgereikt op 2 februari 2018 in The Colour Kitchen in Utrecht. Bekijk hier welke projecten in de prijzen vielen.

Prijsuitreiking

De prijsuitreiking startte vanaf 19.00 uur, de prijzen werden uitgereikt door Staatsecretaris Blokhuis van het ministerie van VWS. De presentatie was in handen van het wervelende duo Fem&Daan.

Aan welke inspiratiesessies kan ik meedoen?

Tijdens de inspiratiebijeenkomst op 2 februari kon u meedoen aan inspiratiesessies. Deze inspiratiesessies werden aangeboden:

Ronde 1 (14:45 - 15:45 uur):

 • Pitches lokale genomineerden
 • Fondsencaroussel
 • Vinden & Binden
 • Vernieuwend besturen en BestuurdersCentraal
 • Bouw een A-team van vrijwilligers
 • Inclusief vrijwilligerswerk: vrijwilligers met een beperking
 • Vrijwilligersmanagement is een vak!
 • Maatschappelijke diensttijd voor jongeren én organisaties

Ronde 2 (16:15 - 17:15 uur):

 • Pitches landelijke genomineerden
 • Fondsencaroussel
 • Vinden & Binden
 • Vernieuwend besturen en BestuurdersCentraal
 • Bouw een A-team van vrijwilligers
 • Inclusief vrijwilligerswerk: vluchtelingen
 • Expertsessie gemeenten – VWS (besloten)
 • Bedrijven betrekken bij vrijwilligerswerk

Wanneer is de prijsuitreiking?

De vrijwilligersprijzen werden uitgereikt op 2 februari 2018 in The Colour Kitchen in Utrecht. De uitreiking vond plaats tijdens een speciaal hiervoor georganiseerde middag en avond ‘Vrijwilligers maken het verschil’. Het was een inspirerende middag en avond met een lezing, workshops, pitches, fondsencarrousel en de uitreiking van de Meer dan handen vrijwilligersprijzen.