Overslaan en naar de inhoud gaan

Achtergrondinformatie

Waarom worden er vrijwilligersprijzen uitgereikt?

Vrijwilligerswerk verdient erkenning en waardering. De Meer dan handen vrijwilligersprijzen zijn in het leven geroepen om die waardering kenbaar te maken en vrijwilligersorganisaties en hun vrijwilligers in de spotlights te zetten.

 

Als gemeente moet ik aandacht besteden aan erkenning en waardering van vrijwilligerswerk. Hoe kan ik dit doen?

Er zijn talloze manieren waarop een gemeente kan laten zien dat er erkenning en waardering is voor vrijwilligerswerk en de vrijwilligers. Hieronder een aantal voorbeelden:

 • Onderscheiding (prijs) voor een speciaal project, organisatie of persoon uitreiken
 • Een feestelijke bijeenkomst voor vrijwilligers (feestavond of nieuwjaarsborrel speciaal voor vrijwilligers) organiseren
 • Vrijwilligersuitje organiseren naar concert, theatervoorstelling en/of diner
 • Beschikbaar stellen van Vrijwilligers(voordeel)pas
 • Jaarlijkse attentie of kerstpakket
 • De vrijwilligerspenning of oorkonde, certificaten en diploma’s uitreiken
 • Koninklijke onderscheiding
 • Ondersteuning en deskundigheidsbevordering bieden
 • Beschikbaar stellen van faciliteiten (vergaderruimte, oefenruimte, kopieermachines).
 • Publiciteit en promotie van het vrijwilligerswerk (media-aandacht, website en persberichten over vrijwilligerswerk)
 • Ondersteuning d.m.v. subsidie en of sponsoring
 • Lokaal vrijwilligerswerkbeleid
 • Lokaal steunpunt vrijwilligerswerk (vrijwilligerscentrale)
 • Aanstellen van ambassadeurs voor het vrijwilligerswerk
 • Werkbezoeken van de wethouder of burgemeester

Aanmelden

Hoe kan ik als gemeente drie vrijwilligersorganisaties kiezen?

Vindt u het lastig om een keuze te maken uit de vrijwilligersorganisaties in uw gemeente? Met deze tips helpen we u op weg:

 • Meld de organisaties aan die de laatste keer de lokale vrijwilligersprijs hebben gewonnen.
 • Stuur alle vrijwilligersorganisaties een mail met de vraag een andere dan de eigen organisatie te noemen voor de Meer dan handen vrijwilligersprijs. Degene die het meest genoemd worden, worden door u aangemeld.
 • Selecteer met de vrijwilligerscentrale een drietal voorbeeld-projecten en dien die in.
 • Stel een selectie commissie samen en vraag organisaties die mee willen doen een tekstje van 200 woorden te schrijven.

Lees ter inspiratie ook het artikel 'Zo selecteren gemeenten organisaties'.

Tot wanneer kan ik me aanmelden?

De inschrijving voor de Meer dan Handen Vrijwilligersprijzen sluit op 14 december 2018.

Ik werk bij een lokale organisatie. Hoe kan ik mijn organisatie aanmelden?

Werkt uw organisatie lokaal of regionaal en is het geen afdeling of onderdeel van een landelijke vrijwilligersorganisatie? Dan kan alleen uw gemeente uw organisatie aanmelden. Lokale organisaties kunnen dit bij hun gemeente onder de aandacht brengen. Stuur bijvoorbeeld deze folder naar uw contactpersoon. 

 

Ik werk bij een landelijke organisatie. Hoe kan ik ons aanmelden?

Landelijke organisaties of onderdelen/afdelingen van landelijke organisaties kunnen zich aanmelden via de website. We zoeken organisaties die het verschil maken voor hun vrijwilligers en op een verrassende manier hun organisaties ondersteunen en waarderen.

Wat wordt er van mij als gemeente verwacht?

Als gemeente mag u maximaal drie organisaties en één vrijwilliger aanmelden, wanneer u als gemeente zelf ook iets doet aan erkenning en waardering voor vrijwilligers. Met uw aanmelding maakt uw gemeente kans op een eervolle vermelding, wisseltrofee en een workshop voor uw vrijwilligers over vrijwilligersmanagement. Direct naar aanmelden.

Hoe meld ik een vrijwilliger aan voor de VriendenLoterij Passieprijs?

Voor gemeenten: als gemeente kunt u één vrijwilliger aanmelden voor de VriendenLoterij Passieprijs. Dat kan via het aanmeldformulier.

Voor landelijke organisaties: als landelijke organisatie kunt u alleen een vrijwilliger aanmelden die is verbonden aan uw organisatie of project. U ziet deze optie op het aanmeldformulier wanneer u uw project aanmeldt.

Jury en nominaties

Hoe worden projecten genomineerd voor de juryprijzen?

Lokaal: voor de categorie lokaal beoordelen adviseurs van lokale vrijwilligersteunpunten de inzendingen. De 6 projecten met de hoogste score worden genomineerd en voorgelegd aan de jury.

Landelijk: de landelijke projecten worden voorgelegd aan een selectiecommissie die bestaat uit medewerkers van Movisie, Vereniging NOV en VNG. De 6 projecten met de hoogste score worden genomineerd en voorgelegd aan de jury.

Individuele vrijwilligers: de VriendenLoterij selecteert de genomineerden voor de Passieprijs. Hiervoor worden 6 vrijwilligers geselecteerd.

Gemeenten: vrijwilligerscentrales beoordelen welke gemeente een eervolle vermelding krijgt.

Waar let de jury op?

Lokale organisaties

De jury kijkt  onder andere of het project/de organisatie:

 • Verbindt: met inwoners van de stad, met andere organisaties, met de eigen vrijwilligers
 • Verrast: grensverleggend / vernieuwend is
 • Waardering uit voor eigen vrijwilligers
 • Bijdraagt aan een zorgzame samenleving
 • Duurzaam is
 • Tot slot kijkt de jury ook of de organisatie hart heeft voor vrijwilligers

Landelijke organisaties

De jury kijkt of de organisatie hart heeft voor vrijwilligers. De jury let bijvoorbeeld op hoe de organisatie:

 • Vrijwilligers ondersteunt (met bijvoorbeeld opleidingen, begeleiding)
 • Waardering voor vrijwilligers kenbaar maakt 
 • Een diverse of bijzondere groep vrijwilligers weet te vinden en binden.
 • Vrijwilligers weet te behouden voor het vrijwilligerswerk door bijvoorbeeld op een ludieke manier te stimuleren dat vrijwilligers vrijwilligerswerk doen bij een andere organisatie.

Organisaties mogen ook een afdeling voordragen. De prijs kunnen zij dan gebruiken om deze werkwijze in hun gehele organisatie uit te rollen.
 

Gemeenten

Gemeenten maken kans op een wisseltrofee. Een jury die onder andere bestaat uit vertegenwoordigers van vrijwilligerscentrales beoordeelt gemeenten op hoe zij vorm geven aan erkenning en waardering van vrijwilligers.
 

VriendenLoterij Passieprijs

De Passieprijs wordt uitgereikt aan een vrijwilliger die van onschatbare waarde is voor het project. Deze vrijwilligers:

 1. Zetten zich met veel tijd en energie in voor het project
 2. Bereiken goede, zichtbare resultaten
 3. Werken actief samen met andere vrijwilligers maar ook met partijen buiten het project

 

Hoe werkt het stemmen op de publieksprijs?

De stemming voor de publieksprijzen start op 15 december 2018. Elke persoon kan maximaal 2 stemmen uitbrengen. 1 keer op 1 van de voorgedragen projecten en 1 keer op een vrijwilliger die is voorgedragen voor de Vriendenloterij Passieprijs. Per categorie (lokaal, landelijk, individuele vrijwilliger) wordt een publieksprijs uitgereikt aan het project en de persoon met de meeste stemmen. U kunt stemmen door te klikken op uw favoriete project en daar te klikken op de stembutton. We vragen u om uw e-mailadres in te vullen, zodat we u een bevestigingsmail kunnen sturen. Pas nadat u op de link in de bevestigingsmail heeft geklikt, is uw stem geldig. 

Prijzen

Wat kunnen organisaties winnen?

Op deze pagina leest u alles over de te winnen prijzen.

Prijsuitreiking

Wanneer is de prijsuitreiking?

De vrijwilligersprijzen worden uitgereikt op 15 februari 2019 door minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. De uitreiking zal plaatsvinden tijdens een speciaal hiervoor georganiseerde inspiratiebijeenkomst. Meer informatie hierover volgt nog.