Overslaan en naar de inhoud gaan

Aanmelden

Hoe kan ik als gemeente drie vrijwilligersorganisaties kiezen?

Vindt u het lastig om een keuze te maken uit de vrijwilligersorganisaties in uw gemeente? Met deze tips helpen we u op weg:

 • Meld de organisaties aan die de laatste keer de lokale vrijwilligersprijs hebben gewonnen.
 • Stuur alle vrijwilligersorganisaties een mail met de vraag een andere dan de eigen organisatie, te noemen voor de Meer dan handen vrijwilligersprijs. Degene die het meest genoemd worden, worden door u aangemeld.
 • Selecteer met de vrijwilligerscentrale een drietal voorbeeld projecten en dien die in.
 • Stel een selectie commissie samen en vraag organisaties die mee willen doen een tekstje van 200 woorden te schrijven.

Tot wanneer kan ik me aanmelden?

De inschrijving voor de Meer dan Handen Vrijwilligersprijzen sluit op 7 december 2017.

Hoe meld ik een vrijwilliger aan voor de VriendenLoterij Passieprijs?

Voor gemeenten: als gemeente kunt u één vrijwilliger aanmelden voor de VriendenLoterij Passieprijs. Dat kan via het aanmeldformulier op de pagina meedoen.

Voor landelijke organisaties: als landelijke organisatie kunt u alleen een vrijwilliger aanmelden die is verbonden aan uw organisatie of project. U ziet deze optie op het aanmeldformulier wanneer u uw project aanmeldt.

Waarom spelen gemeenten zo’n grote rol bij het aanmelden van projecten?

Uit onderzoek blijkt dat vrijwilligersorganisaties het belangrijk vinden dat gemeenten hun vrijwilligerswerk erkent en waardeert. We vinden het daarom belangrijk dat gemeenten structureel aandacht besteden aan erkenning en waardering van vrijwilligers en vrijwilligerswerk. Dat willen we op deze manier onder de aandacht brengen en gemeenten zo stimuleren om hier zelf ook actief/actiever in te worden.

Wat wordt er van mij als gemeente verwacht?

Als gemeente mag u maximaal drie organisaties en drie vrijwilligers aanmelden, wanneer u als gemeente zelf ook iets doet aan erkenning en waardering voor vrijwilligers. Met uw aanmelding maakt uw gemeente kans op een eervolle vermelding, wisseltrofee en een workshop voor uw vrijwilligers over vrijwilligersmanagement.

Ik werk bij een landelijke organisatie. Hoe kan ik ons aanmelden?

Landelijke organisaties of onderdelen/afdelingen van landelijke organisaties kunnen zich vanaf begin september 2017 aanmelden via de website. We zoeken organisaties die het verschil maken voor hun vrijwilligers en op een verrassende manier hun organisaties ondersteunen en waarderen.

Ik werk bij een lokale organisatie. Hoe kan ik mijn organisatie aanmelden?

Werkt uw organisatie lokaal of regionaal en is het geen afdeling of onderdeel van een landelijke vrijwilligersorganisatie? Dan kan alleen uw gemeente uw organisatie aanmelden. Lokale organisaties kunnen dit bij hun gemeente onder de aandacht brengen.

 

Prijzen

Wat kan ik winnen?

Op deze pagina leest u alles over de te winnen prijzen.

Jury en nominaties

Hoe werkt het stemmen op de publieksprijs?

De stemming voor de publieksprijzen start op 7 december 2017. Elke persoon kan maximaal 2 stemmen uitbrengen. 1 k op 1 van de voorgedragen projecten en 1 op eenvrijwilliger die is voorgedragen voor de Vriendenloterij Passieprijs. Per categorie (lokaal, landelijk, individuele vrijwilliger) wordt een publieksprijs uitgereikt aan het project en de persoon met de meeste stemmen. U kunt stemmen door te klikken op uw favoriete project en daar te klikken op de stembutton. We vragen u om uw e-mailadres in te vullen, zodat we u een bevestigingsmail kunnen sturen. Pas nadat u op de link in de bevestigingsmail heeft geklikt, is uw stem geldig. 

Waar let de jury op?

De jury kijkt bij de lokale projecten hoe vrijwilligers het verschil maken.

Hierbij kijken ze of het project/de organisatie:

 • Verbindt: met inwoners van de stad, met andere organisaties, met de eigen vrijwilligers
 • Verrast: grensverleggend / vernieuwend is
 • Waardering uit voor eigen vrijwilligers
 • Bijdraagt aan een zorgzame samenleving
 • Duurzaam is

Bij de landelijke projecten kijkt de jury ook hoe de organisatie het verschil maakt voor de eigen vrijwilligers. In ondersteuning, waardering of aanpak.

Hoe worden projecten genomineerd voor de juryprijzen?

Lokaal: voor de categorie lokaal beoordelen adviseurs van lokale vrijwilligersteunpunten de inzendingen. De 6 projecten met de hoogste score worden genomineerd en voorgelegd aan de jury.

Landelijk: de landelijke projecten worden voorgelegd aan een selectiecommissie die bestaat uit medewerkers van Movisie, Vereniging NOV en VNG. De 6 projecten met de hoogste score worden genomineerd en voorgelegd aan de jury.

Individuele vrijwilligers: de VriendenLoterij selecteert de genomineerden voor de Passieprijs. Hiervoor worden 6 vrijwilligers geselecteerd.

Achtergrondinformatie

Als gemeente moet ik aandacht besteden aan erkenning en waardering van vrijwilligerswerk. Hoe kan ik dit doen?

Er zijn talloze manieren waarop een gemeente kan laten zien dat er erkenning en waardering is voor vrijwilligerswerk en de vrijwilligers. Hieronder een aantal voorbeelden:

 • Onderscheiding (prijs) voor een speciaal project, organisatie of persoon uitreiken
 • Een feestelijke bijeenkomst voor vrijwilligers (feestavond of nieuwjaarsborrel speciaal voor vrijwilligers) organiseren
 • Vrijwilligersuitje organiseren naar concert, theatervoorstelling en/of diner
 • Beschikbaar stellen van Vrijwilligers(voordeel)pas
 • Jaarlijkse attentie of kerstpakket
 • De vrijwilligerspenning of oorkonde, certificaten en diploma’s uitreiken
 • Koninklijke onderscheiding
 • Ondersteuning en deskundigheidsbevordering bieden
 • Beschikbaar stellen van faciliteiten (vergaderruimten oefenruimte, kopieermachines).
 • Publiciteit en promotie van het vrijwilligerswerk (media-aandacht, website en persberichten over vrijwilligerswerk)
 • Ondersteuning d.m.v. subsidie en of sponsoring
 • Lokaal vrijwilligerswerkbeleid
 • Lokaal steunpunt vrijwilligerswerk (vrijwilligerscentrale)
 • Aanstellen van ambassadeurs voor het vrijwilligerswerk
 • Werkbezoeken van de wethouder of burgemeester

Sinds wanneer worden de vrijwilligersprijzen uitgereikt?

In 2011 zijn de Meer dan handen vrijwilligersprijzen voor het eerst uitgereikt. Sindsdien zijn ze jaarlijks uitgereikt. In 2017 verandert de aanmeldingsprocedure. De prijzen worden daarom in het voorjaar van 2018 uitgereikt.

 

Waarom worden er vrijwilligersprijzen uitgereikt?

Vrijwilligerswerk verdient erkenning en waardering. De Meer dan handen vrijwilligersprijzen zijn in het leven geroepen om die waardering kenbaar te maken en vrijwilligersorganisaties en hun vrijwilligers in de spotlights te zetten.