Overslaan en naar de inhoud gaan
Wat doet deze gemeente aan erkenning en waardering van vrijwilligerswerk?
 • Bieden van ondersteuning en deskundigheidsbevordering
 • De vrijwilligerspenning of oorkonde, certificaten en diploma’s uitreiken
 • Een feestelijke bijeenkomst voor vrijwilligers organiseren (denk aan feestavond of nieuwjaarsborrel speciaal voor vrijwilligers)
 • Jaarlijkse attentie of kerstpakket aan vrijwilligers geven
 • Koninklijke onderscheidingen voor bijzondere vrijwilligers aanvragen
 • Lokaal steunpunt vrijwilligerswerk (vrijwilligerscentrale) onderhouden
 • Lokaal vrijwilligerswerkbeleid opstellen
 • Onderscheiding of prijs uitreiken aan een speciaal project, organisaties of persoon
 • Publiciteit geven aan en promotie van het vrijwilligerswerk (media-aandacht, website en persberichten over vrijwilligerswerk)
 • Subsidie en/of sponsor bijdragen geven
 • Werkbezoeken van de wethouder of burgemeester organiseren