Overslaan en naar de inhoud gaan

BAS: Bergse Actieve Senioren

Cultuur
Belangenbehartiging
Kunst & recreatie

Over dit initiatief

BAS voorziet (voor zowel haar leden als voor alle andere senioren) in ruime mate in:
a. Ontmoeting
b. permanente educatie en zelfontplooiing
c. belangenbehartiging, zowel individueel (aangeboden diensten en faciliteiten) als collectief (spreekbuis voor de senioren in tal van gremia waaronder Leeftijdsvriendelijke gemeente/Agefriendly Cities) zodat senioren kunnen participeren en zich blijven ontwikkelen en eenzaamheid wordt tegen gegaan.
BAS weet senioren te mobiliseren door een rijk diensten- en activiteitenaanbod, gespreid over het gehele jaar.
- De BAS Zomerschool weet in 4 zomerweken ca. 1000 ouderen op de been te brengen voor zinvolle en prettige activiteiten in de 'stille weken' (kinderen en kleinkinderen op vakantie). Zie website
- BAS biedt ca. 45 cursussen die het gehele jaar plaatsvinden waar honderden senioren gebruik van maken (zie website)
- BAS wist i.h.k.v. het project Leeftijdvriendelijke Gemeente, met 40 vrijwilligers 600 ouderen uitgebreid te enquĂȘteren (93 vragen!) om nauwkeurig in beeld te brengen wat ouderen in Bergen op Zoom beweegt en hoe zij het leven en functioneren op tal van levensdomeinen in onze gemeente ervaren. Dit onderzoek in 2018 is de basis voor het Leeftijdsvriendelijke beleid in Bergen op Zoom wat door onze Bergse senioren wordt vorm gegeven.

BAS vrijwilligers.jpg
BAS wereldrecord 2.JPG
BAS zomerschool.jpg