Overslaan en naar de inhoud gaan

Bezoek & Co

Zorg
Belangenbehartiging
Buurt

Over dit initiatief

Bezoek&Co ondersteunt kwetsbare ouderen met beperkingen, zoals een klein sociaal netwerk en een verminderde mobiliteit.

De cliënten verkeren in een sociaal isolement en kampen met verlies van identiteit. Ze hebben het gevoel niet meer mee te tellen in de maatschappij en hebben behoefte aan meer sociaal contact. De vrijwilligers versterken het gevoel van identiteit door mensen een luisterend oor te bieden en het plezierige activiteiten te ondernemen, zoals samen boodschappen doen. Daarnaast onderzoekt de stichting hoe de cliënten weer meer voor anderen kunnen betekenen, zodat er meer wederkerigheid in hun relaties komt. Zo werd Bezoek&Co onlangs betrokken bij een cliënte die nauwelijks nog haar kamer wilde verlaten en het liefst in haar bed bleef liggen. De zorgmedewerkers hadden hier weinig invloed op, mede omdat mevrouw verbaal sterk was en een sterke wil had. Een van de vrijwilligers kwam wekelijks bij haar en nam de tijd om te luisteren naar wat mevrouw te vertellen had. Na verloop van tijd was de relatie met de vrijwilliger zo sterk geworden dat ze bereid was uit bed te komen en mee naar buiten te gaan. Ze toonde zich hulpvaardig, bleef “mensenschuw”, maar wilde samen met de vrijwilliger wel winkelen en meedoen aan de door Bezoek&Co georganiseerde sociale activiteiten.

FB_IMG_1543564433683.jpg
FB_IMG_1543567874455.jpg
FB_IMG_1543567902699.jpg