Overslaan en naar de inhoud gaan

Dorpsbelang Wolfheze

Zorg
Cultuur
Buurt

Over dit initiatief

De vereniging Dorpsbelang Wolfheze is een zeer actieve dorpsvereniging die de algemene belangen behartigt van de inwoners van het dorp Wolfheze en omgeving door het bevorderen van de leefbaarheid en het realiseren van een goed woon- en leefklimaat in de kern Wolfheze. In het dorp Wolfheze zijn weinig voorzieningen. Toch is veel te doen en wordt er veel georganiseerd door Dorpsbelang Wolfheze.

De vereniging behartigt de belangen van de inwoners van Wolfheze in het contact met de gemeente. Zo is in 2015 een dorpsvisie 2020 opgesteld waarin wordt beschreven wat wensen en ontwikkelingen zijn op het gebied van voorzieningen, natuur en recreatie, verkeer en vervoer, welzijn en zorg.
De organisatie bevordert verder de leefbaarheid in het dorp Wolfheze door het organiseren van vele verschillende activiteiten voor het dorp. Onlangs heeft de Vereniging een Dorpswandeling georganiseerd met als titel: Bomen Bijen Borrel. Bijna 100 mensen kwamen op dit evenement af.

Dorpsbelang Wolfheze brengt het “naoberschap” in de praktijk. De vereniging streeft ernaar dat Wolfheze zelfverzorgend kan zijn, dit is mogelijk in een samenwerking met professionals en vrijwilligers. Thema’s als burenhulp, mantelzorg en ouderenzorg zijn belangrijke thema’s voor de nabije toekomst.

wolfheze.jpg