Overslaan en naar de inhoud gaan

Dorpshuis Harmelen

Sport & hobby
Belangenbehartiging
Buurt

Over dit initiatief

Het dorpshuis is het huis van de toekomst voor Harmelen met 8.000 inwoners. De regie is in handen van de dorpsbewoners zelf, zowel in de samenwerking met het dorpsplatform, als in het vrijwilligersbestuur van het dorpshuis.
Het dorpshuis neemt een grote rol de realisatie van het dorpshuis in 2016/17 maar ook de programmering. Het dorpshuis vult samen met de diverse partners de programmering in. Bibliotheek, sociale horeca, dorpstuin, dagbesteding, taallessen en verregaande plannen voor een integraal kindcentrum. Het concept is laagdrempelig en echt een huis van het dorp. Het dorpshuis is zelf verantwoordelijk voor de exploitatie van het gebouw en vervult een leemte in de sociale cohesie van het dorp. Door het dorpshuis ontmoeten mensen elkaar, krijgen mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt of eenzamen een plek om hun tijd zinvol te besteden, verbouwen de Harmelaren met elkaar groenten die worden gebruikt in het sociale Café Fairs en hebben de inwoners een bibliotheek met ruime openingsuren.
Het dorpshuis maakt het aantrekkelijk langer in het dorp te blijven wonen door het verhogen van het voorzieningenniveau. Het dorpshuis is modern en het bruist van leuke mensen. Zonder het dorpshuis valt een bepalende plaats van ontmoetingen, zinvolle tijdsbesteding en persoonlijke ontwikkeling weg.

dorpshuisharmelen.png