Overslaan en naar de inhoud gaan

GOUDasfalt

Natuur
Kunst & recreatie
Buurt

Over dit initiatief

GOUDasfalt is een burgerinitiatief om een verloederd industrieterrein aan de Hollandsche IJssel op een duurzame manier te ontwikkelen tot een levendige stadsoever. GOUDasfalt creëert kansen. Het biedt ruimte aan ambachtelijke en recreatieve bedrijvigheid, schept werkgelegenheid voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, is een ontmoetingsplek, verlevendigt stad en ommeland en mobiliseert mensen die zich willen inzetten voor hun eigen stad en streek. GOUDasfalt heeft in twee jaar tijd 200 vrijwilligers. “Samen maken we de stad” is ons motto. We laten zien dat burgers in staat en bereid zijn verantwoordelijkheid te nemen om hun stad te verbeteren. Dat samenwerken mensen daadwerkelijk verbindt en zo enorme krachten vrijmaakt. Een toegevoegde waarde creeren voor de stad. Het terrein vergroenen en mensen bewust maken van het belang van duurzaam leven zijn belangrijke doelstellingen. Daarom startten we in de zomer van 2017 bv een succesvolle crowdfundingsactie om een grote moestuin (Warmoezerij) aan te leggen op het terrein. Inmiddels legden vrijwilligers de ondergrond voor de tuin. Nu kan er gezaaid en geplant worden. Volgend jaar hebben we het eerste Oogsfeest!
N.B. Het terrein is op een leuke manier bereikbaar vanuit de stad door een door crowdfunding bekostigd pontje.

GEIN.jpg
kinderen met scheppen.jpg
terrein met warmoezerij.jpg