Overslaan en naar de inhoud gaan

Groenten Zonder Grenzen

Zorg
Natuur
Buurt

Over dit initiatief

Groenten Zonder Grenzen is een bewonersinitiatief dat overgebleven groenten en fruit verzamelt om daarmee gratis gezonde maaltijden aan te bieden. Iedere week wordt door vrijwilligers twee kruiwagens met groenten en fruit op de markt gehaald. In een wijkgebouw in het centrum van Rotterdam kunnen mensen wekelijks de dag erna aansluiten bij een maaltijd die wordt georganiseerd door een aantal enthousiaste vrijwilligers. De maaltijd is gratis. Er kunnen 40-50 personen deelnemen aan de maaltijd ongeacht hun achtergrond. Zij kunnen zich vooraf aanmelden via de website van Groenten Zonder Grenzen.
Door het houden van maaltijden is Groenten Zonder Grenzen gericht op bestrijding van eenzaamheid, zelfredzaamheid, participatie en armoedebestrijding.
Er is aandacht voor duurzaam en verantwoord consumeren en leven in het algemeen. De vrijwilligers eten altijd mee. Eén keer per jaar wordt een bijeenkomst speciaal voor de vrijwilligers georganiseerd om hen te danken voor hun inzet en betrokkenheid.
De vrijwilligers zijn zo enthousiast dat het tot op heden niet nodig geweest om extra inspanning te leveren om de vrijwilligers betrokken te houden. Door de grote animo om ook in andere gebieden van Rotterdam te starten is het initiatief zich nu aan het professionaliseren.

Groenten zonder grenzen
Groenten zonder grenzen 2.jpg