Overslaan en naar de inhoud gaan

Het Vrijwilligersplein

Zorg
Belangenbehartiging

Over dit initiatief

Het Vrijwilligersplein inspireert, activeert en informeert. Alle informatie voor vrijwilligers loopt via dit medium. Vrijwilligers vinden hier - op één plek samengebracht - alle informatie die ze nodig hebben: actualiteit, aankomende trainingen, materialen en leuke verhalen van en over andere vrijwilligers(initiatieven). Het Vrijwilligersplein kent voor de verschillende groepen vrijwilligers afzonderlijke landingspagina’s zodat vrijwilligers de voor hun relevante informatie direct in beeld hebben. Een handige filterfunctie zorgt ervoor dat materialen en trainingen per functie te vinden zijn. We sturen één keer per maand een digitaal Vrijwilligersnieuws met een compilatie van belangrijke en leuke berichten van het Vrijwilligersplein. En zetten leuke, aansprekende initiatieven van vrijwilligers in het zonnetje. Met een aantrekkelijke website binden we verschillende groepen vrijwilligers aan ons. Want goed geïnformeerde, gemotiveerde en gekwalificeerde vrijwilligers zijn de beste ambassadeurs van de organisatie. De redactie van het Vrijwilligersplein plaatst dagelijks nieuwe berichten en monitort het bezoekersgedrag. Op grond daarvan formuleren we verbeteringen om het Vrijwilligersplein nog beter aan te laten sluiten op de behoeften van de vrijwilligers. Vijf jaar geleden begonnen we met 400 maandelijkse bezoekers; nu zijn dat er ruim 2.000. Ook de komende tijd willen we blijven verbeteren. Begin volgend jaar komt de nieuwe aanmeldingsmodule voor trainingen beschikbaar.

Ons vrijwilligersbeleid

Bij Alzheimer Nederland zeggen we: praat niet óver, maar mét mij. Dat geldt voor mensen met dementie, maar ook voor vrijwilligers. Alzheimer Nederland kan niet zonder vrijwilligers bestaan en daarom moeten vrijwilligers zich aangesloten voelen. Nabijheid en betrokkenheid zijn dan ook belangrijke uitgangspunten van onze organisatie. We staan dichtbij mensen met dementie door een fijnmazig regionaal netwerk aan hulp en ondersteuning. Onze vrijwilligers willen we nauw bijstaan door offline - maar ook online - dicht bij ze in de buurt te zijn.

Bij Alzheimer Nederland zijn er regionale aanspreekpunten voor vrijwilligers van zowel de regionale afdelingen als de collecte. Zo worden de afdelingsbesturen van onze 48 regionale afdelingen ondersteund door 6 regionale coördinatoren. En organiseren we 2 keer per jaar regiobijeenkomsten voor persoonlijk contact. Maar bijvoorbeeld ook een klankbordgroep die een paar keer per jaar bij elkaar komt en meedenkt over ons vrijwilligersbeleid. Er is een kerngroep dementie waarvan de leden voor Alzheimer Nederland naar buiten toe treden om het algemene publiek te vertellen over hun ervaringen met de ziekte. Voor alle vrijwilligers zijn er bijeenkomsten om hun kennis en vaardigheden op peil te houden.

Ook online willen we dichtbij zijn. Vandaar het Vrijwilligersplein. Zo zorgen we voor een continue informatiestroom. Maar we betrekken onze vrijwilligers ook bij de dingen die we doen: een online gebruikersonderzoek naar het Vrijwilligersplein en de maandelijkse online nieuwsbrief. Zo kunnen zij ervaringen met ons delen en proberen wij de platformen naar gebruikerswens te verbeteren. Ook proberen we vrijwilligers zo goed mogelijk te ondersteunen bij het werk wat zij doen. Er is een toolkit ontwikkeld voor het werven van nieuwe vrijwilligers. Deze bevat allerlei middelen, tips en adviezen voor de werving van nieuwe vrijwilligers. Zo hoeven vrijwilligers niet continue het wiel opnieuw uit te vinden, maar borgen én delen we de bestaande kennis en ervaring.

Hart voor vrijwilligers

We brengen de verhalen van onze vrijwilligers op een mooie en toegankelijke manier in beeld. We zorgen op het Vrijwilligersplein voor warm beeldmateriaal (geen dingen, maar mensen) en schrijven korte en toegankelijke nieuwsberichten in klare taal. Ter onderscheiding van onze corporate website spreken we onze vrijwilligers met “jij” aan. Hiermee onderstrepen we de nauwe band met onze vrijwilligers.

We ondersteunen en waarderen onze vrijwilligers op allerlei manieren. Alzheimer Nederland heeft een duidelijk geformuleerd vrijwilligersbeleid waarin dit is uitgewerkt. Alle nieuwe vrijwilligers ontvangen een gepersonaliseerd (digitaal) welkomstpakket. Er zijn meerdere medewerkers die vrijwilligers dagelijks ondersteunen en enthousiasmeren bij hun vrijwillige inzet. Zij onderhouden intensief contact én overleg met de vrijwilligers. We spreken in alle uitingen onze waardering uit voor onze vrijwilligers. We organiseren een tweejaarlijkse Vrijwilligersdag, waarbij we vrijwilligers een dag in het zonnetje zetten met een mooi programma en een lekker hapje/drankje. We versturen een digitale kerst-/nieuwjaarskaart en bedanken onze vrijwilligers op de Nationale Dag van de Vrijwilliger https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=F8cwdhmnRYo. Daarnaast  bieden we verschillende trainingen en intervisiebijeenkomsten kosteloos aan. Alle aan het vrijwilligerswerk gerelateerde onkosten worden vergoed. Natuurlijk zijn alle vrijwilligers verzekerd. We voeren op reguliere basis een VrijwilligersTevredenheidsOnderzoek uit en vertalen de resultaten hiervan naar de praktijk.