Overslaan en naar de inhoud gaan

Ixta Noa

Zorg

Over dit initiatief

Stichting Ixta Noa is een organisatie voor en door mensen die ervaring hebben met een psychische onbalans. Wij leiden vrijwilligers op tot ervaringsdeskundigen en blijven hen hierin coachen.
Deze vrijwilligers zijn veelal eerst onze deelnemers / cliënten geweest en willen hun opgedane ervaring met herstel inzetten om ook anderen die met een psychische kwetsbaarheid te maken hebben bij dit herstel te helpen.
Onze vrijwilligers begeleiden onze deelnemers bij het werken aan hun, in een begeleidingsplan opgenomen, doelstellingen. Verder begeleiden zij nazorg- zelfhulp- en themagroepen, zijn ze verantwoordelijk voor de inloopfunctie in onze Praktijkhuizen (herstelcentra), leveren ze een bijdrage aan de logeerfunctie (respijt) die we in drie van onze vijf Praktijkhuizen hebben én werken zij samen in en met sociale wijkteams en in de GGZ. Daarnaast werken zij samen met jobcoaches om de weg richting (regulier) werk begaanbaar te maken.
De verbindende factor zit hem in het delen van ervaring, vanuit de waarde van 'halen, brengen en doorgeven'. Onze vrijwilligers spelen hierbij een cruciale rol in de begeleiding van onze deelnemers. Tegelijkertijd draagt daarmee het werken als vrijwilliger ook bij aan het versterken van het eigen verdere maatschappelijk en persoonlijk herstel.

Hart voor vrijwilligers

Onze vrijwilligers leveren een fantastische bijdrage aan het herstel van onze deelnemers. We hebben in de loop van de jaren een innovatieve en kwalitatief goede werkwijze neergezet, gebaseerd op de inzet van vrijwilligers. Zo hebben we een zinnige en zuinige bijdrage aan positieve gezondheid en herstel gerealiseerd, waarin onze vrijwilligers de spil vormen.
Het belangrijkste wat we voor onze vrijwilligers doen is dat zij door deze werkwijze ook hun eigen verdere maatschappelijke en persoonlijke herstel versterken. Onze hele organisatie is ingericht op herstel en het goed tot zijn recht laten komen van de inzet van vrijwilligers. Naast de begeleiding en opleiding krijgen zij een vrijwilligersvergoeding en een kerst- en verjaardagscadeautje en worden er regelmatig leuke en gezellige activiteiten georganiseerd speciaal voor onze vrijwilligers (vrijwilligersdag, barbecue, sinterklaas, kerst, etc.). We hebben een medezeggenschapsorgaan waar vrijwilligers deel van uitmaken.
Omdat onze Praktijkhuizen dit jaar 15 jaar bestaan en onze vrijwilligers in ons recente tevredenheidsonderzoek een 9 scoren bij onze deelnemers, willen we als blijk van waardering voor onze vrijwilligers voor hen deze prijs winnen. Het zou een geweldige ondersteuning zijn voor hun dagelijkse inzet!

Jitte.png
Marcel .png
Vrijwilligers 1.png