Overslaan en naar de inhoud gaan

Kinderboerderij Kienehoeve

Zorg
Natuur
Dierverzorging

Over dit initiatief

Kinderboerderij Kienehoeve is er op gericht kinderen en volwassenen op een recreatieve, educatieve, interactieve manier in aanraking te laten komen met dieren en natuur en daarbij participatie van mensen met een beperking te stimuleren.

Op de kinderboerderij komen kinderen (en volwassenen) in contact met dieren waarmee zij in hun dagelijks leven zelden omgang hebben. Groepen van basisscholen bezoeken de boerderij en leren middels educatiepakketten veel over dieren en natuur. Leerlingen beroepsonderwijs (natuur) brengen onderdelen van het geleerde in praktijk. Mensen met een beperking vinden een zinvolle dagbesteding met het verzorgen van de dieren.

Stichting Kinderboerderij Kienehoeve zet, binnen de mogelijkheden die d kinderboerderij heeft, allerlei middelen in om een aantrekkelijk aanbod van activiteiten gedurende het jaar voor t schotelen. Het doel daarvan is het bezoek aan de kinderboerderij te stimuleren. Daarnaast wordt er voor gezorgd dat educatieve middelen (o.a. voor schoolbezoeken) up-to-date blijven.

Gedurende het jaar vinden vele activiteiten plaats:
- boerderijendag met oude ambachten zoals, schapen scheren, mandvlechten, touwslagen, e.d.
- dierendag: de kinderen mogen een lunch voor de dieren verzorgen
- lampionnenoptocht door het omringende park waaraan honderden kinderen deelnemen.

Kienehoeve foto.jpg