Overslaan en naar de inhoud gaan

Met je hart

Zorg
Belangenbehartiging
Buurt

Over dit initiatief

Kwetsbare mensen verbinden. Dat is onze missie. Onze doelstelling daarbij is tweeledig. Enerzijds willen we eenzaamheid verzachten door organiseren van waardevolle structurele ontmoetingen voor kwetsbare ouderen die bij elkaar in de buurt wonen. Anderzijds willen we buurtbewoners inspireren om zelf in beweging te komen en zich te verbinden met deze ouderen. Deze aanpak werkt en is uniek: wij bereiken een vergeten doelgroep, wij werken structureel, wij werken intensief samen met restaurants (en bedrijfsleven) en wij zijn lokaal voor lokaal: in het bereiken van ouderen, als het gaat om vrijwillige inspanning, om fondsenwerving én om de besteding van middelen. De Met je hart kernteams - die in hun eigen gemeente (bottom-up) opstaan tegen eenzaamheid - ontvangen praktische en informatieve steun vanuit een landelijk kantoor, zodat (opstartende) teams niet opnieuw het wiel uit hoeven te vinden. Deze teams zijn de drijvende kracht onder onze organisatie: vrijwilligers met verschillende talenten komen bij elkaar om waardevolle ontmoetingen voor ouderen te organiseren. Zij worden in hun kracht gezet; doen wat ze leuk vinden en waar ze goed in zijn.

Hart voor vrijwilligers

Het uitgangspunt van Met je hart is dat de vrijwilligers zoveel mogelijk in hun eigen kracht worden gezet en vanuit hun intrinsieke motivatie aan de slag zijn met iets waar ze goed in zijn en/of energie uithalen. Eenzaamheid kun je immers alleen verzachten als mensen dit echt willen (doen voor elkaar!) en handvatten krijgen om dit daadwerkelijk te kunnen doen. Daarin worden vrijwilligers zoveel mogelijk gefaciliteerd vanuit ons landelijk kantoor. We bieden ze een handboek (werkwijzen en praktische tips voor een mooie start), trainingen, promotiematerialen en hulpmiddelen (zoals formats) voor hun lokale interne en externe communicatie, een CRM-systeem waarmee ze hun werkzaamheden kunnen inplannen en we bieden een buddymogelijkheid, waarbij opstartende gemeenten er niet alleen voor staan, maar de expertise van een bestaand team kunnen gebruiken. De relatie met onze vrijwilligers is belangrijk: we kennen ze en willen ze ook laten zien dat ze belangrijk zijn! Het zijn enthousiaste mensen die veel ballen tegelijk in de lucht kunnen en willen houden en wij willen graag dat er een goede balans blijft tussen de vrijwillige inspanning en de werkzaamheden die ze (willen) doen voor Met je hart in hun eigen gemeente.

MJH_vrijwilliger3.jpg
MJH_vrijwilliger1.jpg