Overslaan en naar de inhoud gaan

OPENLUCHTTHEATERS.NL (Vereniging Nederlandse Openluchttheaters)

Cultuur
Belangenbehartiging
Kunst & recreatie

Over dit initiatief

OPENLUCHTTHEATERS.NL is een overkoepelend orgaan voor de belangenbehartiging van openluchttheaters in heel Nederland.

OPENLUCHTTHEATERS.NL ziet het als haar taak de openluchttheaters te ondersteunen, te adviseren, te stimuleren en dichter bij elkaar te brengen, om naast een grotere erkenning en bekendheid van de openluchttheaters ook de kwaliteit en het programma aanbod op een breder en hoger niveau te brengen.
Afgelopen 10 jaar is het totaal aantal voorstellingen van de gezamenlijke leden gegroeid van 599 naar 772 in 2018. De helft van de voorstellingen bestaat uit ingekochte professionele voorstellingen en de andere helft uit amateurvoorstellingen. Dit vereist van organisaties dat zij op professionele wijze hun openluchttheater exploiteren en de voorstellingen op professionele wijze faciliteren.

Meer dan 95% van de ruim 3.000 medewerkers in de openluchttheaters zijn onbezoldigde vrijwilligers. Het verwerven van alle benodigde professionele kennis en vaardigheden is een van de grootste uitdagingen voor deze vrijwilligers. OPENLUCHTTHEATERS.NL geeft hieraan gehoor door:
• een centraal punt te zijn voor de uitwisseling van kennis en ervaring
• een adviesorgaan te zijn voor de leden
• het stimuleren en onderhouden van contacten met en tussen de openluchttheaters, media, overheden, subsidiegevers, artiesten, theatermakers, impresariaten, aanvullende diensten
• landelijke publiciteit voor het programma van de openluchttheaters

Hart voor vrijwilligers

Zowel de afzonderlijke openluchttheaters als de koepelorganisatie OPENLUCHTTHEATERS.NL worden vrijwel volledig door vrijwilligers gerund. De taken die door de vrijwilligers worden verricht, zijn zeer divers: zij zijn bijvoorbeeld werkzaam op het gebied van techniek (licht en geluid), catering, onderhoud, publiciteit, programmering, fondsenwerving, renovatie, veiligheid en bestuur. Het spreekt vanzelf dat met elke potentiële vrijwilliger vooraf wordt overlegd welke taak zo goed mogelijk bij hem/haar past. Bovendien weten de vrijwilligers van elkaar dat ze elkaar nodig hebben, want alleen samen kun je er immers iets moois van maken. Dit creëert een sfeer van onderlinge waardering en verbondenheid. Hierdoor voelen de vrijwilligers zich nauw met het openluchttheater verbonden en verzetten met hart en ziel enorm veel werk. Zonder hun enthousiaste, gezamenlijke inzet zouden al die prachtige, goed bezochte voorstellingen absoluut onmogelijk zijn geweest.
Bij OPENLUCHTTHEATERS.NL is men daar goed van doordrongen. In de nieuwsbrief wordt regelmatig aandacht besteed aan specifieke vrijwilligers. Onze vrijwilligers ervaren de grootste waardering als zij een bijdrage hebben kunnen leveren aan het succes van een voorstelling. Onze landelijke promotie en deskundigheidsbevordering draagt bij aan het succes en daarmee aan de voldoening van de vrijwilliger en kunnen gezien worden als directe aanmoediging en impliciete blijk van grote waardering.

OLTsNL banner_1735x768.jpg
OLTsNL nieuwsbrief nov2019_1024x983.png