Overslaan en naar de inhoud gaan

St. de Ontmoeting

Zorg
Belangenbehartiging
Buurt

Over dit initiatief

St. de Ontmoeting zet zich in voor de huishoudens met meerdere problemen op verschillende leefgebieden, de kwetsbare mens. De nodige hulp wordt geboden om de leefsituatie te stabiliseren en te verbeteren. St. de Ontmoeting streeft ernaar om mensen zo zelfstandig mogelijk plaats te laten nemen in de maatschappij door de inzet van vrijwilligers en/of de samenwerking op te zoeken met de professionals. Waar het kan wordt gekeken of het huishouden in staat is om met inzet van eigen netwerk verder te kunnen. De samenwerking tussen gemeente, vrijwilligers en professionals geeft het gezin vertrouwen. Wat uitzonderlijk is bij deze Stichting is dat het van oorsprong een Stichting is met een kerkelijke inslag. Hierdoor hebben ze een groot netwerk waarbij elke individu ook weer een beroep kan doen op zijn of haar eigen netwerk. Zo is die bereikbaarheid enorm. Deze kerkelijke inslag hoeft absoluut niet op de voorgrond te staan. Alle mensen die hulp nodig hebben, kerkelijk gezind of niet kunnen door de sociaal makelaars aangedragen worden. In Woerden zijn ze voor de sociaal makelaars een onmisbare speler om duurzame trajecten in te kunnen zitten bij de hen bekende kwetsbare huishoudens.

ontmoeting.jpg