Overslaan en naar de inhoud gaan

Stichting Present Gouda

Zorg
Belangenbehartiging
Buurt

Over dit initiatief

“De kernkwaliteit van Present blijft: uitdagen van mensen om met hun aanbod en via een groep vrijwillig, eenmalig in te zetten voor de (kwetsbare) ander. Doordat we de vrijwilliger goed weten uit te dagen en te ontzorgen wordt er veel extra samenlevingkracht aangeboord. Onze rol als sociaal makelaar wordt steeds meer herkend en gewaardeerd door lokale partners en overheden.
Daarnaast is het kenmerkende van Present dat we ons niet tot een domein beperken, zoals veel hulpverlenende organisaties wel doen. Daardoor hebben we een breder zicht op de vaak onleefbare situaties die we aantreffen. Dat geeft ons belangrijke inzichten in de dilemma’s van het sociale domein die we mogen delen. Wij kiezen ervoor daarin vooral praktisch te blijven en aan de slag te gaan met vrijwilligers. Dat brengt zichtbaar hoop en perspectief.

Het is geweldig om te zien dat mensen die geen netwerk om zich heen hebben op deze wijze worden geholpen.jpg
in een paar uur tijd kunnen we zoveel verschil maken voor iemand.jpg