Overslaan en naar de inhoud gaan

Wijkfabriek

Cultuur
Kunst & recreatie
Buurt

Over dit initiatief

Stimuleren van wijkactiviteiten en initiatieven in de wijken Wolfskuil en Waterkwartierdoor het bieden van ruimte, begeleiding en ondersteuning. De Wijkfabriek is een ontmoetingsplek voor wijkbewoners met als doel de leefbaarheid in de wijk te vergroten en wijkinitiatieven in dat kader aan te zwengelen. De Wijkfabriek is onderscheidend doordat deze van onderaf gevoed wordt en niet de intentie heeft om van bovenaf allerhande initiatieven in de wijk te lanceren. Er worden sociaal culturele activiteiten georganiseerd waarbij het Dag café, de Jamsessies en het Jaarlijkse festival noemenswaardig zijn.

logo-wijkfabriek.jpg