Overslaan en naar de inhoud gaan

ZON Lomm

Zorg

Over dit initiatief

Vanuit het dorpsplan is vanuit de bewoners het initiatief ontstaan om zelf voor dagopvang te zorgen wat voldoet aan de behoefte in het kerkdorp op. Van onder uit zijn vrijwilligers aan de slag gegaan om ZON Lomm te realiseren, waarbij wel contact is gezocht met professionele partners voor achtervang, maar de uitvoering geheel geschied door vrijwilligers. ZON Lomm was daarmee binnen de gemeente een voorloper op Huizen van de Wijk en met minimale middelen vanuit de gemeente worden wekelijks activiteiten opgezet die met name inzet op voorkoming eenzaamheid en samenzijn. De activiteiten worden mede in overleg met de bewoners opgezet.

De stichting probeert creatief om te gaan met middelen, zoekt zelf binnen het kerkdorp naar partners/vrienden van zon lomm die in geld of in natura een bijdrage kunnen leveren. Daarnaast zoeken ze mogelijke bezoekers thuis actief op en gaan ze zelfs de bezoekers ophalen indien ze niet zelfstandig kunnen komen naar de dagopvang. De dagopvang Zon Lomm staat als een huis dankzij de professionele werkwijze van enkel vrijwilligers en de plek die het in Lomm heeft weten te krijgen.

zon lomm 1.jpg
zon lomm 2.jpg
zon lomm 3.jpg