Overslaan en naar de inhoud gaan

Zorgsaam Oldehove

Zorg
Cultuur
Buurt

Over dit initiatief

ZorgSaam Oldehove is opgezet als vangnet voor dorpsbewoners die niet of nauwelijks beschikken over een netwerk, maar wel behoefte hebben aan ondersteuning bij praktische zaken zoals een boodschap, klusjes in en rondom het huis, administratieve vragen of een vriendschappelijk bezoek. ZorgSaam Oldehove is een laagdrempelig, kleinschalig initiatief. Dichtbij de inwoners in het dorp Oldehove.

Kant kaart
Met de huis-aan-huis Kant Kaartactie inventariseert ZorgSaam Oldehove zowel hulpvragen als het aanbod van hulp en talenten bij inwoners van Oldehove. Een coördinerende vrijwilliger van ZorgSaam Oldehove brengt vervolgens de hulpvrager en –bieder met elkaar in contact. ZorgSaam Oldehove werkt samen met andere organisaties in het dorp. Zo maken bijvoorbeeld de vrijwilligers van ZorgSaam Oldehove samen met dorpshuis ‘t Humsterland in Oldehove het Dorpsrestaurant mogelijk. In het dorpsrestaurant kunnen inwoners van Oldehove om de twee weken terecht voor een lekkere gezonde maaltijd tegen een kleine vergoeding. Inwoners met een migratieachtergrond helpen tevens met het koken van de maaltijden.

Het initiatief zorgt er voor dat het dorp ‘sterker’ wordt en de inwoners meer met elkaar verbonden raken. Ook is het streven dat mensen langer in hun eigen omgeving kunnen wonen. ZorgSaam Oldehove is een mooi voorbeeld hoe eenvoudig en laagdrempelig omzien naar elkaar kan zijn.

dorpsrestaurant 2 zorgsaam Oldehove.jpg
Kant Kaart laatste versie.jpg