Overslaan en naar de inhoud gaan

Dit zijn de partners van de Meer dan Handen Vrijwilligersprijzen:

LSA

Het LSA is het landelijk netwerk van actieve bewonersgroepen, zoals bewonersorganisaties, BewonersBedrijven en buurtcoöperaties. Ze zijn al 30 jaar een vereniging met veel leden uit heel Nederland. Zij bundelen hun kracht, hun stem en ze delen kennis. Dit doen ze door elkaar te ontmoeten, bijeenkomsten te organiseren, projecten uit te en kennis te delen. Samen zijn we sterk!

Vereniging Nederlandse Gemeenten

De VNG is de belangenbehartiger van alle gemeenten en een belangrijke gesprekspartner voor andere overheden en maatschappelijke organisaties. Gemeenten zijn gebaat bij burgerinitiatieven en actieve inwoners. Jan van Zanen, voorzitter van de VNG: ‘Een gezonde gemeente kan niet zonder burgerinitiatieven en vrijwilligerswerk. Daarom ondersteunen we de Meer dan handen vrijwilligersprijzen graag!'

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport stimuleert vrijwilligerswerk en is mede daarom initiatiefnemer van de Meer dan handen vrijwilligersprijzen. De prijzen zijn een waardering voor al die vrijwilligers die waar dan ook de samenleving laten functioneren en die zorg dragen voor een grote betrokkenheid van iedereen.

Vereniging Nederlandse Organisaties vrijwilligerswerk

Vereniging Nederlandse Organisaties Vrijwilligerswerk (NOV) is de brancheorganisatie binnen het vrijwilligerswerk in Nederland. Bij Vereniging NOV zijn 350 (koepel)organisaties aangesloten, organisaties die met of voor vrijwilligers werken. Vereniging NOV: 'Vrijwilligers en actieve burgers zijn goud waard. Voor elkaar, de samenleving, de economie en voor zichzelf. Vrijwilligerswerk kan verbazingwekkend veel opleveren, maar het is geen vanzelfsprekendheid.'

Vriendenloterij

De VriendenLoterij steunt goede doelen op het gebied van gezondheid en welzijn en stelt het prijzengeld voor de Meer dan handen vrijwilligersprijzen beschikbaar. De VriendenLoterij en de vrijwilligersprijzen passen bij elkaar zoals clubs en verenigingen bij vrijwilligers passen. Vrijwilligers worden wel eens het sociale kapitaal van een samenleving genoemd. De VriendenLoterij beaamt dat en voegt er financieel kapitaal aan toe.

Movisie

Movisie is het landelijke kennisinstituut sociaal domein voor toepasbare kennis, adviezen en oplossingen bij de aanpak van sociale vraagstukken op het terrein van welzijn, participatie, sociale zorg en sociale veiligheid. De organisatie van de Meer dan handen vrijwilligersprijzen ligt in handen van Movisie.