Overslaan en naar de inhoud gaan

Wim van Zuilekom

Belangenbehartiging

Wim is vrijwilliger bij Vluchtelingenwerk Bommelerwaard. Hij helpt hier statushouders de weg te vinden in onze samenleving. Daarnaast vertegenwoordigt hij op vrijwillige basis de doelgroep statushouder in de cliëntenraad Sociaal Domein Bommelerwaard.

Deze vrijwilliger is bijzonder, omdat

Ondanks zijn eigen beperkingen zet Wim zich graag in voor statushouders in de Bommelerwaard. Dat hij de doelgroep écht verder wil helpen, blijkt wel uit zijn deelname aan de cliëntenraad. Afgelopen jaar in het minimabeleid van de gemeenten in de Bommelerwaard vernieuwd. Dankzij de ervaringen en inbreng van Wim zijn de minimaregelingen nu veel toegankelijker voor de doelgroep. We zien dan ook dat statushouders fors meer gebruik maken van de minimaregelingen dan voorheen. Hier mag Wim trots op zijn!!

Aangemeld door de gemeente